Bezpečnost


Bezpečnost především

Ve Flyte Fitness je Vaše bezpečnost naše nejvyšší priorita. Chceme zajistit, abyste Core Flyte používali řádně a opatrně. Níže uvedené bezpečnostní pokyny jsou přiloženy v každém balení Core Flytes.

VAROVÁNÍ PRO NOVÉ UŽIVATELE
Mějte na paměti: Core Flyte můžete používat na většině povrchů, ale na tvrdém a hladkém povrchu (např. tvrdé nebo vinylové podlahy) je přístroj méně stabilní. Doporučujeme začátečníkům a osobám, které dosud neprováděly balanční a stabilizační cviky, aby používali Core Flyte na cvičební podložce, koberci (ne malém koberečku) nebo vystlaném povrchu. Tento přístroj může poškodit povrch, na kterém je používán. Opatrně přístroj před použitím vyzkoušejte, abyste odhadli, zda povrch poškodí, či ne. Nepoužívejte přístroj na žádném povrchu, který byste chtěli uchránit.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘEVZETÍ RIZIKA

Důležité bezpečnostní pokyny

JEDNÁNÍ V NEZNALOSTI BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO CVIČEBNÍM NÁVODU ČI V ROZPORU S NIMI MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ PORANĚNÍ ČI SMRTELNÝ ÚRAZ

VAROVÁNÍ:
Tento přístroj, stejně jako jiné cvičební náčiní, může způsobit poranění či smrtelný úraz. Uživatelé tohoto přístroje berou na vědomí riziko poranění či smrtelný úraz vyplývající z jeho použití. Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte celé varování a postupujte zcela podle pokynů v tomto cvičebním návodu, abyste tak zamezili riziku poranění či smrtelného úrazu. Použití tohoto nebo i jiného cvičebního náčiní zkonzultujte se svým lékařem. Uživatelé s vahou větší než 240 lbs. (109 kg) by tento přístroj neměli používat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Core Flyte je navržen k volnému pohybu na různých typech povrchu. Před započetím Vašeho prvního tréninku se zahřejte provedením rozcvičky. Váš lékař by vám měl doporučit tepovou frekvenci vhodnou pro Váš věk a fyzickou zdatnost. Některé cvičební programy nebo druhy náčiní nemusí být vhodné pro všechny osoby, obzvláště pro těhotné ženy, osoby starší 35 let, osoby s postižením nebo jakýmikoliv zdravotními problémy.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
Prohlídka náčiní:Nikdy náčiní nepoužívejte bez jeho řádné prohlídky a kontroly funkčnosti. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum na webových stránkách www.flytefitness.cz.
Péče: Udržujte tento i všechny ostatní přístroje mimo dosah dětí. Neponechávejte děti v blízkosti tohoto přístroje. Skladujte Core Flyte na bezpečném místě mimo dosah dětí, domácích mazlíčků či křehkých předmětů. Nikdy jej neskladujte na přímém slunečním světle nebo blízko tepelných zdrojů. Váš Core Flyte byl navržen tak, aby vyžadoval pouze minimální údržbu. Doporučujeme Vám po každém použití čistým měkkým hadříkem otřít z pěnové vrchní strany přístroje, z tvrdého podstavce a všesměrových pohyblivých kuliček pot, prach nebo jiné nečistoty. Žádným způsobem se nesnažte Core Flyte upravovat nebo používat příslušenství, které nebylo navrženo výrobcem.

POKYNY K POUŽITÍ:
Volný prostor: Zajistěte minimálně 2,5 metru volného prostoru, aby zbytečně nedošlo k fyzickému kontaktu s ostatními osobami, domácími mazlíčky nebo předměty. Tento přístroj slouží k použití vždy pouze jednou osobou.
Vhodný oděv: Při použití tohoto přístroje noste pohodlný oděv, ve kterém se budete snadno pohybovat. Vždy noste bytelnou obuv s protiskluzovou podrážkou.
Ochrana těla: Při každém posouvání, nastavování či používání tohoto přístroje buďte velice opatrní, abyste zamezili skřípnutí prstů, rukou, chodidel či jiných částí těla.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE:
Opatrný začátek: Před rozcvičkou byste měli strávit 10 minut při lehkém aerobním cvičení (např. chůze). Po zahřátí se protáhněte. Ať už jste začátečník, nebo zkušený atlet, začněte každý cvik provádět na začátečnické úrovni. Pečlivě se s přístrojem seznamte, než přejdete na středně pokročilou a pokročilou úroveň cvičení.
Dbejte pokynů: Dbejte pokynů uvedených ve cvičební tabulce (AJ) pro každý den v týdnu. Mezi každým cvičením si na 30-60 vteřin odpočiňte.
Čas přestat: Používáním tohoto nebo jiného cvičebního přístroje se nepřetěžujte. Pokud zaznamenáte nepravidelný srdeční tep či pocítíte svíravý pocit na hrudi, pocit na omdlení, nevolnost, dušnost nebo jakoukoliv bolest, neprodleně kontaktujte lékaře.

CORE FLYTE™

PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON:

Po nějaké době používání se těsnění kuličkových ložisek vašeho Core Flyte™ trochu uvolní a kuličky se budou pohybovat volněji. Pokud by se kdykoliv stalo, že se kuličky vašeho Core Flyte™ nebudou pohybovat tak volně, jak byste si představovali, postupujte, prosím, podle níže uvedených pokynů:

Čištění, mazání a prevence tvorby rzi v ložiscích:


POUŽÍVEJTE POUZE ČIRÝ MINERÁLNÍ OLEJ

Použijte olej na šicí stroje (nejlepší volba) nebo nearomatizovaný dětský olej (také dobrá volba),

které jsou dostupné v kterémkoli železářství, drogerii nebo obchodě pro řemeslníky.

NEPOUŽÍVEJTE: WD40, maziva, 3v1, jedlý ani motorový olej.

V případě, že budete potřebovat další informace nebo odbornou pomoc ohledně tohoto produktu, pište na e-mail radekpajic@flytefitness.cz

Bezpečností pokyny jsou přiloženy v každém balení Core Flyte

©2015 Flyte Fitness
Flyte Fitness © 2016
Zpět nahoru